TEATRO EN GALLEGO

COMPAÑÍA MILI PORTA: 
A Represa e o Río (zarzuela) Letra: Antón de Santiago.
Nito. Música: Mili Porta. Director José Redondo.

CENTRO DRAMÁTICO GALEGO: 
As tres irmás. Anton Chejov. Director Xosé M. Rabón. 
Espectros. Otero Pedrayo. Director Manuel Lourenzo. 
A casa dos afogados. M. A. Fernán-Vello. Director Manuel Lourenzo. 

TEATRO DO ATLÁNTICO: 
Liberdade Bremana . Fassbinder. Director Xulio Lago. 
Non se chora . Roberto Cossa. Director Xulio Lago. 

BALEA BRANCA: 
O Auténtico Oeste. Sam Shepard. Director Manuel Lourenzo. 

CARAMUXA. ARTES ESCENICAS E MUSICAIS: 
Luz de Gas . Patrick Hamilton. Director Matilde Blanco. 

A FACTORÍA TEATRO: 
Tío Vania.Antón Chejov. Director Cristina Domínguez. 

ANDROMENA TEATRO: 
A Porta Pechada. J. P. Sartre. Director Matilde Blanco. 

Ayudante de dirección de Matilde Blanco, La verbena de la Paloma (zarzuela); La Corte de Faraón (zarzuela); Luz de gas (teatro; A Porta Pechada (teatro). 

Colaboración especial junto a Matilde Blanco, en la Gala Premios Maria Casares 2008 (A Coruña).